Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb:

1) Zákazníci jsou povinni řídit se všeobecnými podmínkami, které jsou vyvěšeny v provozovně.

2) Platba za vyčištění oděvů se provádí vždy předem.

3) Oděvy jsou vydány po předložení účtenky, kterou dostanete při předání oděvu na vyčištění.

4) Doba čištění je individuální, záleží na typu oděvu a na druhu čištění. Nejkratší doba vyčištění jsou 3 hodiny. Provozovatel čistírny se zavazuje dodat objednanou službu řádně, včas a v odpovídající kvalitě.

5) Provozovna nese odpovědnost za ztrátu oděvu a řeší se v rámci reklamace.

6) V případě ztráty účtenky je zákazník povinen předložit občanský průkaz, oděv co nejpřesněji popsat a vyplnit prohlášení o ztrátě účtenky.

7) Zákazník je povinen si vyčištěné oděvy vyzvednout do 14 dnů ode dne, kdy oděv předal k čištění. Pokud si oděv nevyzvedne do 14 dnů ode dne, kdy předal oděv k čištění, je povinen zaplatit provozovateli poplatek za uskladnění oděvů ve výši 5,-/kus 1 den. Zákazník si zakázku musí vyzvednout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si zakázku vyzvednout. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn tuto zakázku věnovat charitě.

8) Zhotovitel není odpovědný za věci, které zůstanou v kapsách, a neodpovídá za škodu, kterou mohou způsobit během čištění. Za knoflíky, poutka, zipy, flitry – neručíme.

9) Ceník služeb je vyvěšen v provozovně.

10) Reklamaci na zjevné vady je třeba uplatnit při převzetí zakázky, na pozdější reklamaci nemůže být brán zřetel, ostatní do 3 měsíců (dle § 654 občanského zákoníku). Při reklamaci bude vyplněn a podepsán reklamační list, přičemž provozovna i zákazník obdrží po jednom vyhotovení. Reklamace bude vyřízena za podmínky, že zákazník předloží originál účtenky z čistírny, zakázka bude mít původní označení, s kterým byla přijata, nebude nošena či nijak upravována, a to do 30 dnů po doložení všech dokumentů potřebných k vyřízení reklamace.

11) Reklamační řád je uložen v provozovně a bude na požádání předložen.

12) Provozovna nese odpovědnost za ztrátu oděvu a řeší se v rámci reklamačního řízení.

12) V dalším se podmínky poskytování služeb řídí zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a občanským zákoníkem 40/64 Sb. ve znění platných doplňků, změn a úprav.

spravceObchodní podmínky